داستان زندگی شما - آمار سن - تاریخ تولد

داستان زندگی - محاسبه تولد - محاسبه سن - تاریخ تولد - زندگی

تشخیص زمان تخمک گذاری

روش تشخیص زمان تخمک گذاری:

زمان تخمک گذاری

تشخیص زمان تخمک گذاری در زنان یکی از مسائلی است که همیشه افراد به دنبال آن بوده اند با توجه به اینکه تخمک گذاری در قسمتی از دستگاه تناسلی زنان انجام می شود که در درون بدن بوده  و هر ماه هم یک بار این عمل اتفاق می افتد بنابراین تشخیص زمان تخمک گذاری بسیار سخت می باشد.

چرا می خواهیم زمان تخمک گذاری را تشخیص دهیم:

دلایل متعددی برای علت تشخیص زمان تخمک گذاری وجود دارد که تعدادی از آن ها را ذکر می کنیم:

1.   بارداری در زنان در زمان تخمک گذاری در بیشترین درصد خود قرار دارد بنابراین بسیاری از زنان برای پیشگیری از بارداری ناخواسته به دنبال تشخیص زمان تخمک گذاری هستند

2.   یکی از راه های پیشگیری از بارداری در زنان به عنوان راه طبیعی پیشگیری از بارداری است که اساس آن بر تشکیل زمان تخمک گذاری می باشد

3.   اگر احتمالاً فردی در این دوران رابطه ای داشته باشد بیشترین اندیکاسیون را برای استفاده از روش اورژانس پیشگیری از بارداری را خواهد داشت.

راه های تشخیص زمان تخمک گذاری:

1.     روش ريتمي يا تقويمي : (The Rhythm or Calendar Method)

در اين روش، فرض بر اين است كه طول مدت سيكل هاي قاعدگي به طور نسبي ثابت است و بر اساس اين فرض مي‌توان دوره بارپذيري(چند روز قبل و بعد از تخمک گذاری) در ماه را از روي زمانبندي ماه قبل از آن پيش بيني كرد. روش كلي آن است كه طول مدت 6 سيكل قاعدگي (شش پریود ماهیانه) ثبت مي‌شود، سپس زمان شروع دوره بارپذيري با كم كردن عدد 18 از طول كوتاهترين سيكل ماهیانه و زمان پايان بارپذيري با كم كردن عدد 11 از طول بلندترين سيكل ماهیانه تخمين زده مي‌شود.

 مثلاً زني كه سيكلهاي 28 تا 32 روزه دارد: طبق فرمول زیر ، روزهاي 10 تا 21 روزهاي بارپذيري مي باشد.

10=18-28

21=11-32

2.      روش موكوس سرويكس: (روش تخمك گذاري يا روش Billings ) :

دستگاه تناسلی زنان در زمان تخمک گذاری دچار تغییر و تحولات اساسی می شود که یکی از تغییرات ترشحات دهانه رحم می باشد اين روش که مستلزم احساس يا مشاهده تغييرات موكوسي سرويكس در طول مدت زمان سیکل ماهیانه مي‌باشد.

 زني كه از اين روش استفاده مي‌كند بايد از تغيراتي كه تحت تأثير استروژن در ميانه سيكل قاعدگي ايجاد مي‌شوند، آگاه باشد. اين تغييرات شامل افزايش مقدار موكوس شفاف،رقيق و كش دار در سرويكس است.

به كارگيرندگان اين روش تغييرات موكوسي دهانه رحم را به صورت مرطوب ،چسبناك و در عين حال ليز شده، توصيف مي‌كنند. تقريباً روز تخمك گذاري با روز به حداكثر رسيدن ميزان موكوسي تطابق دارد.

3.      روش علامت – دما(The Symptothermal Method) :

در این روش فرد هر روز می بایست با استفاده از دماسنج و طبق اصولی که در بحث کنترل علاتم حیاتی گفته شد، هر روز قبل از خروج از بستر دماي بدن خود را اندازه گيري کند . پيش از تخمك گذاري، دما معمولاً پايينتر از دماي طبيعي بدن است و در پاسخ به افزايش ميزان پروژسترون پس از تخمك گذاري اين دما به ميزان 4/. درجه سانتي گراد افزايش مي‌يابد.

4.      پايش هورمون:

این روش تخمین زمان تخمک گذاری عبارت است از اندازه گيري ميزان هورمون لوتئيزان(LH) ادراري  با استفاده از نوار هاي آزمايش حساس توسط خود شخص مي باشد افزایش این هورمون در دوران باروري سبب تخمك گذاري مي شود.

جدول ثبت وقایع سیکل ماهیانه در زنان


!! داستان زندگی شما !!

ارائه دقیق ترین و جالب ترین اطلاعات در مورد شما!!!

پاسخ تمام سوالات در مورد خصوصیات خودتان را در اینجا پیدا می کنید!!! 

داستان زندگی شما

 دقیق ترین اطلاعات در مورد وزن و میزان کالری مورد نیاز شما

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 6:45  توسط متین  |